Emslandermeer Emslandermeer Emslandermeer Emslandermeer Lastminutes Emslandermeer Reserveren Emslandermeer Mountainbiken Emslandermeer Golfen Emslandermeer Wandelen Emslandermeer
Algemeen > Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
RESERVERING
De reserveringsbevestiging c.q. factuur wordt 1 week na aanvraag van de reservering toegezonden per mail of post.
Deze reserveringsbevestiging is het bewijs van boeking.

BETALING
Na ontvangst van de factuur dient u binnen 2 weken 50% van het factuurbedrag te betalen, het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Er komt dan geen aparte bevestiging meer.
Boekt u binnen 6 weken voor aankomst, dan dient u het gehele bedrag ineens te voldoen.

AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN
Een weekend is van vrijdag tot maandag, een midweek van maandag tot vrijdag en een week van vrijdag tot vrijdag.
Op aanvraag is het ook mogelijk een week van maandag tot maandag te reserveren. Op de aankomstdag kunt u vanaf 15.00 uur in de bungalow. Op de vertrekdag kunt u tot 10.00 uur in de bungalow verblijven.

ANNULERINGEN
In het geval u de reservering wilt annuleren, bent u een gedeelte van de huursom verschuldigd.
Dit is afhankelijk van het tijdstip van annulering:
Bij annulering tot 3 maanden voor de aanvangsdatum 15% van de huursom
Bij annulering tot 2 maanden voor de aanvangsdatum 50% van de huursom
Bij annulering tot 1 maand voor de aanvangsdatum 75% van de huursom
Bij annulering korten dan 1 maand voor de aanvangsdatum 90% van de huursom
Bij annulering op of na de aanvangsdatum 100% van de huursom
U kunt uw reservering uitsluitend schriftelijk annuleren.

ANNULERINGSVERZEKERING
Wij raden u aan deel te nemen aan de annuleringsverzekering. Dat voorkomt narigheid als er onverhoopt een beroep op moet worden gedaan.

HUISDIEREN
Per bungalow is maximaal 1 huisdier toegestaan indien de bungalow dat toelaat. Vlooienbanden zijn voor honden en katten verplicht en op het park dient uw huisdier aan de lijn te worden gehouden.

WAARBORGSOM
Wij kunnen van u bij aankomst een waarborgsom verlangen tot € 350,00 per bungalow. De borg wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren achterlaat.
Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

GROEPEN
Gezien het familiekarakter en de rust op het park zijn groepen (jongeren) niet toegestaan. Bij reservering voor een aantal personen die tezamen als een groep kunnen worden aangemerkt zijn wij gerechtigd bij aankomst de toegang tot de door u gereserveerde bungalow(s) te weigeren.

AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor:
Schade en/of letsel, ontstaan tijdens het verblijf op het park, ongeacht de oorzaak daarvan.
Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf alsmede van alle aangemelde personen en/of bezoekers.
De huurder dient als een goed huisvader voor de bungalow zorg te dragen. Hieronder wordt verstaan dat de huurder verplicht is de bungalow alsmede de inventaris zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. In het geval dat de bungalow is voorzien van een buitenspa-jacuzzi, dan is het gebruik hiervan alleen toegestaan conform de gebruiksregels en de handleiding van de buitenspa-jacuzzi. Afschriften daarvan worden aan de huurder verstrekt.
De huurder is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de bungalow. Vermissing van inventaris dan wel beschadiging aan de bungalow of de inventaris dient direct door de huurder te worden afgerekend.
Door Bungalowpark Emslandermeer wordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van (medewerkers) van Bungalowpark Emslandermeer is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
verlies, diefstal, schade of ongevallen veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf in Bungalowpark Emslandermeer;
het onklaar geraken of eventueel buiten werking stellen van technische apparaten in en om de bungalow.
Bungalowpark Emslandermeer behoudt zich het recht voor noodzakelijk onderhoud te plegen aan de bungalow alsmede de overige faciliteiten. In het geval dat de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het verblijf van de huurder dan heeft de huurder geen recht op enige vergoeding. Het onderhoud zal uitsluitend geschieden om Bungalowpark Emslandermeer optimaal te laten functioneren.

HUUROVEREENKOMST BIJ BUNGALOWS MET VAARTUIGEN
Een origineel exemplaar van de “Huurovereenkomst voor vaartuigen” met bijbehorende voorwaarden en gebruiksregels worden verstrekt aan de huurder bij de reservering en moet worden ondertekend bij aankomst.

ALGEMEEN VOORBEHOUD
Afwijkingen in de beschrijving van de accommodaties zijn mogelijk. Kennelijke drukfouten en vergissingen binden ons niet. Op alle prijzen in onze prijslijsten zijn wijzigingen voorbehouden.

ROOKVRIJE EN HUISDIERVRIJE BUNGALOWS
Er zijn bungalows die wij als rookvrij of huisdiervrij verhuren. Helaas kunnen wij u geen garantie geven dat er in deze bungalows nooit huisdieren zijn geweest of gerookt is, omdat een sluitende controle hierop niet mogelijk is.

BUNGALOWPARK EMSLANDERMEER
Emsland Verhuur vof
Laan van Westerwolde 8
9541 ZA Vlagtwedde
Reserveringen 038-38 56 300
www.bungalowpark-emslandermeer.nl
info@bungalowpark-emslandermeer.nl
  Druk artikel af Verstuur artikel

Bladeren door de artikelen